ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛИ COOKIE

Конфіденційність Користувачів та відвідувачів нашого веб-сайту https://courses.bezpeka.info дуже важлива для нас, і ми докладаємо значних зусиль для забезпечення її захисту. 

Ця політика конфіденційності та файли cookie (надалі – «Політика») пояснює, як ми будемо використовувати ваші персональні дані.

Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на нашому веб-сайті https://courses.bezpeka.info, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін.

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://courses.bezpeka.info та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.
1.2. «Власник Сайту» (надалі – «Власник») – ГО «Культурна платформа Закарпаття», який є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту.
1.3. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Угоди користувача розміщеної на Сайті та цієї Політики.
1.4. «Аккаунт» – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті, що дозволяє Власнику ідентифікувати (авторизувати) Користувача шляхом використання облікового запису Користувача в соціальних мережах Facebook, Twitter, Google, Linkedin, Apple.
1.5. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.6. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Власника Сайту, які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.7. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.8. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання адміністрацією сайту доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.9. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.0. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.


2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації на курс, Користувач підтверджує, що дає згоду Власнику сайту і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також Користувач підтверджує,що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Власнику Сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Власник та Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.

2.4. Для зручності під час реєстрації на сайті, Користувач може авторизуватись на Сайті шляхом використання особистого облікового запису в соціальних мережах Facebook, Twitter, Google, Linkedin, Apple. 

2.5. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.5.1. ПІБ Користувача;

2.5.2. контактний телефон Користувача;

2.5.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.5.4. регіон проживання;

2.5.5. вік, стать, регіон проживання.

2.6. У випадку коли Користувач відвідує Сайт встановлюється з’єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті і створюється log-файл. Він може містити:

- дату і час доступу до Сайту;

- ІР-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;

- дані або ім’я файлу, до якого Ви звернулися на Сайті;

- кількість часу, проведеного на Сайті;

- назву і версію веб-браузера, Вашої операційної системи;

- назву веб-сайту,  з якого Ви перейшли на Сайт.


Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Крім цього, Власник Сайту може здійснювати статистичний аналіз цих даних. Дані, що зберігаються у log-файлі не дають можливості ідентифікувати особу Користувача. Дані у log-файлі використовуються лише для мети вказаної у цій Політиці і не передаються третім сторонам, крім випадків передбачених п. 7.2 Політики.
2.7. Сайт збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем, як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
2.8. Власник Сайту гарантує, що не буде продавати або здавати в оренду особисті дані Користувача третім сторонам, крім випадків коли розкриття персональних даних Користувача необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.

2.9. Власник Сайту не збирає та не обробляє інформацію про персональні дані Користувачів щодо расового та етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, суджень, а також даних, що стосуються здоровʼя, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

2.10. При використанні Сайту ми можемо здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Сайту Користувачем.

 

3. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних  Сайту.
Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою:

Central EU (Frankfurt, Germany, Europe).

 

4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональну інформацію Користувача, Власник Сайту використовує для таких цілей:

4.1.1. ідентифікації Користувача на Сайті;

4.1.2. надання Користувачеві ефективної підтримки;

4.1.3. адміністрування Сайту

4.1.4. надсилати Користувачеві сповіщення електронною поштою, у випадку якщо він підписаний на сповіщення електронною поштою;
4.1.5. надсилати Користувачеві електронну розсилку, у випадку якщо Користувач підписаний на електронну розсилку. Користувач може повідомити нас у будь-який час, якщо йому більше не потрібна електронна розсилка;

4.1.6. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

4.1.7. зв'язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту;

4.1.8. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

4.1.9. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4.1.10. надання третім сторонам статистичної інформації про Користувачів Сайту (при цьому треті сторони не зможуть ідентифікувати жодного окремого користувача з цієї інформації);
4.1.11. розгляд запитів та скарг, зроблених Користувачем стосовно Сайту;
4.1.12. збереження Сайту в безпеці та попередження шахрайства;
4.1.13. перевірка відповідності умовам, що регулюють використання Сайту;
4.1.14. інші види використання


4.2. Власник та Адміністрація Сайту не буде без прямої згоди Користувача надавати його особисту інформацію будь-якій третій стороні для їх прямого маркетингу або будь-яких інших цілей, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

 

5. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.
5.2. Після того, як Користувач припиняє бути Користувачем Сайту шляхом видалення Аккаунту на Сайті, його персональні дані також видаляються адміністраторами сайту.

 

6. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

6.1. При використанні Користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет ресурсів і третіх сторін, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті сторони отримують Ваші дані. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає Ваш браузер. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:
- системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.);
- соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+, ).
6.2. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо.
6.3. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб сервіси передбачені у п.6.1. Політики отримували доступ до персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого Аккаунту, очистити файли cookie (через свій браузер).

 

7. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИКА З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Сайт не здійснює передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Власник та адміністрація Сайту розуміють, що особиста інформація є цінністю і невід'ємною складовою, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів.
7.2. Доступ до персональних даних Користувачів можуть мати уповноважені працівники, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті сторони, які надають Власнику Сайту послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням Власником громадської діяльності. Уповноважені працівники та/або треті сторони на підставі укладених договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.
7.3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, ми рекомендуємо Користувача переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими їх можуть ідентифікувати.

 

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Сайт використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але Власник Сайту не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.
8.2. Власник Сайту забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
8.3. Власник Сайту має право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Якщо Користувач надав / втратив доступ до свого Аккаунту, Користувач несе повну та самостійну відповідальність за дії нового Користувача при використанні ним Сайту та/або Послуг (сервісів) Сайту з Вашого Аккаунту.

 

9. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої Власнику на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
9.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним законодавством України.
9.3. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіми сторонами допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.
9.4. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.
9.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається, у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо доступ до них заборонено згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
9.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

 

10. ВАШІ ПРАВА, ЯК КОРИСТУВАЧА (СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)

10.1. Користувач (суб’єкт персональних даних) має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Власника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу Власнику із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

11. ФАЙЛИ COOKIE

11.1. Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо Користувач його не видалив до дати закінчення терміну дії; cookie сеанс, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу роботи Користувача, коли веб-браузер закривається. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про Користувача, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookie.
11.2. Назви файлів cookie, які ми використовуємо на Сайті, та цілі, для яких вони використовуються, викладені нижче:
ми використовуємо Google Analytics на Сайті для розпізнавання комп'ютера, коли Користувач відвідує Сайт.
Більшість браузерів дозволяють Користувачеві відмовитись від прийняття файлів cookie – наприклад:
в Internet Explorer (версія 10) Користувач може заблокувати файли cookie, використовуючи параметри керування файлами cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри Інтернету», «Конфіденційність», а потім «Додатково»;
у Firefox (версія 24) Користувач може заблокувати всі файли cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри», «Конфіденційність», виберіть зі спадного меню пункт «Використовувати власні налаштування для історії» та зніміть галочку «Прийняти файли cookie з сайтів»; і
у Chrome (версія 29) Користувач може заблокувати всі файли cookie, відкривши меню «Налаштувати та керувати», натиснувши «Налаштування», «Показати розширені налаштування» та «Налаштування вмісту», а потім вибрати «Блокувати сайти з налаштування будь-яких даних» «Під заголовком» Cookies «.
11.3. Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання Сайту. Якщо Користувач заблокує файли cookie, він не зможе використовувати всі функції нашого Сайту.
11.4. Користувач може видалити файли cookie, які вже зберігаються на його комп'ютері. Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох веб-сайтів.
Для видалення файлів cookie:
в Internet Explorer (версія 10) потрібно видалити файли cookie вручну (інструкції щодо цього можна знайти на веб-сайті http://support.microsoft.com/kb/278835);
у Firefox (версія 24) Користувач може видалити файли cookie, натиснувши «Інструменти», «Параметри» та «Конфіденційність», потім виберіть «Використовувати власні налаштування для історії», натисніть «Показати файли cookie», а потім натисніть «Видалити всі файли cookie» ; і
у Chrome (версія 29) Користувач може видалити всі файли cookie, відкривши меню «Налаштувати та керувати» та натиснувши «Налаштування», «Показати розширені налаштування» та «Очистити дані веб-перегляду», а потім вибрати «Видалити файли cookie та інший сайт і плагінні дані перш ніж натиснути Очистити дані веб-перегляду.

 

12. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

12.1. Власник Сайту залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.
12.2. У випадку внесення істотних змін до Політики, Власник Сайту розмістить повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Політики.